Vårt dun

Världens renaste dun

Ansvarsfullt producerat

Joutsen har över 85 års erfarenhet av dun. Vi är experter på dun- och dunprodukter.  Ansvarsfullt producerat, högkvalitativt och rent, säkert dun är kärnan i hela vår verksamhet. Endast fåglar som föds upp under goda förhållanden kan producera dun av god kvalitet som uppfyller våra kriterier.  Vi har långvariga relationer med de utvalda partnergårdar vi köper dunet ifrån och vill alltid känna våra partners och se till att våra värden och produktkvalitet är kompatibla. Vi använder inte dun som plockats från levande djur.

Vi använder endast etiskt producerat dun i våra produkter, vilket är en biprodukt från livsmedelsproduktionen. Allt dun kommer från våra partergårdar inom EU som har bra och naturliga levnadsvillkor för fåglarna. Vi besöker dessa gårdar regelbundet. Majoritet av vårt anddun kommer från Frankrike. Gåsdunet kommer från Frankrike, Polen och Spanien. Finskt gåsdun och ejderdun plockas för hand i den finska skärgården efter häckningssäsongen.

 Vi använder certifierat (RDS, Duntrack, Down Pass) dun i våra produkter. Vi köper dun också från finska Hauhala gåsfarm, som liksom större leverantörer inte har ekonomiska möjligheter att gå igenom en dyr certifieringsprocess för dunet.  Vi är dock bekanta med deras arbetssätt och de goda förhållanden där fåglarna lever. Dunet som kommer från dessa gård är av mycket hög kvalitet. Producenter som inte har ett certifikat undertecknar vår uppförandekod och förbinder sig därmed att följa Joutsens etiska förhållningssätt.

I årtionden har Joutsen varit medlem i EDFA, European Down and Feathers Association, som arbetar för metoder som respekterar djurens välbefinnande. Dunsatserna numreras och ursprunget kan spåras tillbaka till gårdarna. Hela processen, från fågeluppfödning till leveransen till fabriken, regleras och övervakas av EU.

 Rent och tryggt

De allra flesta dunprodukterna på marknaden har dun som tvättas hos råvaruleverantören. Hos oss går detta dun, som anländer till fabriken, igenom en rengöringsprocess i flera steg (Joutsen Down System), som vi har utvecklat under flera årtionden. I rengöringsprocessen tvättas dunet med vatten och varm luft, utan användning av farliga kemikalier. Under tvättprocessen tar vi bort allt damm, mjäll, fett och animaliska proteiner från dunet, vilket utgör cirka 15% av vikten av det dun som tvättas av råvaruleverantören.

Renhet och trygghet är viktigt för oss, särskilt i våra duntäcken och dunkuddar, mot vilka vi har våra huvuden och tillbringar en stor del av dygnets timmar på. Våra täcken och kuddar har tilldelats allergimärkningen från Finlands Allergi-, Hud- och Astmaförbund.

 Renheten hos dunet påverkar också värmeisoleringen och andra egenskaper hos dunet. Ett rent och kemikaliefritt dun förbättrar också arbetssäkerheten för personalen i produktionen.