Köpvillkor

Köpvillkor Joutsen.se

1. Avtalsparter
2. Användningsrätt
3. Registrering
4. Användarens ansvar och skyldigheter
5. Samling och användning av personuppgifter
6. Beställning
7. Priser på produkter
8. Betalningar via Klarna Bank AB
9. Nätbanker
10.Frakt
11. Avbeställning och retur
12. Ändringar
13. Tvistemålshantering

1. Avtalsparter

Detta avtal innehåller användningsvillkoren för en webbaserad tjänst som upprätthålls av Joutsen Finland Oy (tjänsteleverantör). Genom att använda tjänsten, köpa produkter via tjänsten eller registrera sig i tjänsten accepterar användaren de villkor som framgår i det här avtalet och förbinder sig att följa dessa villkor. Tjänsteleverantörens kontaktuppgifter: Joutsen Finland Oy, Pakkaskatu  83, 11120 RIIHIMÄKI. VAT-nummer FI0114317-7

2. Användningsrätt

2.1 Privata konsumenter

Tjänsten är avsedd för privata konsumenter som är bosatta i Sverige.

2.2 Företag

Även företag kan använda tjänsten. Ett företag ska ange sitt VAT-nummer i samband med beställningen. Den lagenliga ångerrätten gäller inte för företagskunder.

2.3 Alla rättigheter av innehållet i tjänsten hör till tjänsteleverantören.

3. Registrering

3.1 Användaren kan registrera sig som tjänstens användare genom att fylla i registreringsblanketten och välja sitt användarnamn och lösenord. Användaren kan beställa produkter också utan att registrera sig.

3.2 Genom att beställa produkter bekräftar användaren att han eller hon har bekantat sig med dessa villkor och förbinder sig att följa dem.

3.3 Att registrera sig är gratis.

4. Användarens ansvar och skyldigheter

Användaren är ansvarig för alla beställningar som har gjorts med användarens användarnamn och lösenord. Användaren är ansvarig för att hålla sitt användarnamn och lösenord hemligt.

5. Samling och användning av personuppgifter

5.1 Tjänsteleverantören ansvarar för användarens integritetsskydd och ser till att de uppgifter som användaren har utlämnat hanteras på ett lämpligt sätt. De uppgifter som användaren har gett sparas i tjänsteleverantörens kundregister. För att kunna beställa produkter är det obligatoriskt att ange användarens förnamn, efternamn, adress, ort, telefonnummer och e-postadress.

5.2 Tjänsteleverantören överlämnar inte användarens personuppgifter till utomstående parter.

5.3 De uppgifter som finns i kundregistret kan användas för direkt marknadsföring endast om användaren har gett sitt tillstånd för detta.

5.4. Tjänsteleverantören behåller rätten att överlämna användarens personliga uppgifter till myndigheterna om användaren har agerat i strid med lagen eller god sed.

5.5. Användaren har rätt till att granska, ändra eller ta bort de uppgifter som finns i registret om honom eller henne.

6. Beställning

6.1 Ett bindande köpeavtal upprättas när tjänsteleverantören skickar en orderbekräftelse till användaren som bekräftar produktens tillgänglighet och leveranstid.

6.2 Tjänsteleverantören behåller rätten att inte acceptera beställningen.

7. Priser på produkter

7.1 Produktpriset är det pris som står på tjänstens webbsida i samband med annan produktinformation.

7.2 Priset är det som vid tidpunkten för beställningen är angivet om inte annat anges.

7.3 Alla pris anges i svenska kronor (SEK).

7.4 När produkter säljs och levereras till andra EU-länder innehåller priset mervärdesskatt (moms) enligt finsk lagstiftning.

7.5 När produkter säljs och levereras utanför EU är det produktens mottagare som ansvarar för betalningen av lokala skatter, tullavgifter och andra motsvarande.

8. Betalningar via Klarna Bank AB

Om du vill betala via betalningsförmedlare Klarnas betalningssätt, fungerar Joutsen Finland Oy endast som marknadsförare av produkter och tjänster och levererar de beställda produkterna till konsumenten. Joutsen Finland Oy ansvarar alltså endast för marknadsföring och leverans samt för hantering av eventuella produktreklamationer. Vid behov kan du också rikta din reklamation till Klarna Bank AB. I betalningssituationen fungerar Klarna Bank AB som produktens försäljare, och köpet sker mellan kunden och Klarna AB. Försäljaren är svarar för alla skyldigheter som gäller vid köpet. Klarna Bank Ab är även betalningsmottagaren.

9. Nätbanker 
  
Betalnings- och finansieringstjänsten möjliggörs av Klarna Bank AB tillsammans med svenska banker och finansieringstjänster. Klarna Bank AB köper betalningstransaktionen och redovisar den till försäljaren. Från användarens synvinkel fungerar tjänsten på samma sätt som traditionell nätbetalning.

10. Frakt

10.1 Tjänsteleverantören levererar produkten åt konsumenten enligt ett leveransavtal som leverantören har upprättat med en tredje part.
10.2 Vid behov läggs leveranskostnader till på priset.
10.3 Leveranstiden beror på produkten som beställts. Leveranstiden beror på produktens tillgänglighet och försändelsens destination. De tillgängliga leveransmöjligheterna uppkommer i tjänsten.
10.4 Tjänsteleverantören ansvarar inte för dröjsmål eller problem som orsakas av en försenad frakt som beror på ett oöverstigligt hinder (force majeure).
10.5 Tjänsteleverantören behåller rätten att leverera produkter som beställts i samma beställning separat.
10.6 Tjänsteleverantören ansvarar för en produkt som har försvunnit eller gått sönder under frakten.

11. Avbeställning och retur

11.1 Enligt EU:s konsumentskyddslagstiftning har konsumenten rättigheten att returnera en beställd produkt inom 14 dagar från dagen då han eller hon har mottagit produkten. Rätten till retur gäller inte för produkter som har ändrats efter konsumentens önskemål.
11.2 Villkoren för retur är att
1) produkten inte har använts
2) produkten har packats i sin oskadade originalförpackning
3) produkten är oskadad.

12. Ändringar

12.1. Tjänsteleverantören behåller rätten att när som helst göra ändringar i tjänsten.
12.2. Tjänsteleverantören kan också göra ändringar i innehållet av detta avtal l genom att meddela användaren om det. Användaren accepterar ändringarna genom att fortsätta använda tjänsten.

13. Tvistemålshantering

Alla tvister som uppkommer om dessa användningsvillkor och som inte kan biläggas, löses vid Hyvinge tingsrätt enligt den finska lagstiftningen.