Integritetspolicy

 Uppdaterad den 10 november 2022

Registerförare

Joutsen Finland Oy
Pakkaskatu 6, 11120 Riihimäki
FINLAND

FI0114317-7

Kontaktperson i registerärenden

Tarja Arminen
Pakkaskatu 6, 11120 Riihimäki
tel. +358207 4952 00
tarja.arminen(at)joutsen.com

Registrets namn

Joutsen-kundregister

Ändamål för hantering av personuppgifter

Joutsen Finland Oy samlar, hanterar och använder personuppgifter med kundens samtycke för att kunna betjäna och kontakta kunden. De uppgifter som finns i registret används huvudsakligen för att sända kunden nyhetsbrev, erbjudanden och förmåner. Dessutom kan uppgifter användas för statistiska ändamål och för att kunna utveckla tjänsten.

Registrets informationsinnehåll

Personuppgifter samlas och hanteras av Joutsen Finland Oy om sådana kunder som blir medlemmar i Joutsen-kundregistret. Som registrets informationskälla fungerar de uppgifter som samlas in i samband med registreringen. Uppgifter samlas in via internetsidan och via olika blanketter.

Uppgifter som registreras är för- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, tillstånd och förbud gällande direktmarknadsföring per e-post eller telefon.

Regelmässiga informationskällor

Som registrets informationskälla fungerar de uppgifter som samlas in i samband med att kunden blir medlem i Joutsen-kundregistret.

Överföring av uppgifter till tredje parter

Joutsen Finland Oy överför uppgifter till tredje parter t.ex. när det är fråga om betalningar, frakter och vissa marknadsföringssyften. Betalningar överförs till den svenska betalningsleverantören Klarna. Adress- och kontaktuppgifter överförs till fraktleverantörer, t. ex. Postnord. Händelserna på produktnivån i nätbutiken överförs till marknadsförings- och innehållsverktyget Mailchimp, som används t.ex. vid marknadsföring per e-post. Tredje parter får under inga omständigheter använda de överförda uppgifterna för sina egna ändamål och de får endast sådana uppgifter som är meningsfulla för att kunna sköta ärendet. All informationsöverföring till tredje parter sker via skyddad anslutning.

Överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Joutsen Finland Oy överför eller hanterar huvudsakligen inte uppgifter utanför EU eller EES. Om uppgifter undantagsvis överförs utanför EU/EES, garanteras tillräckligt skydd av personuppgifter enligt lämplig lagstiftning.

Principer för skydd av registret

De registrerade uppgifterna bevaras ändamålsenligt på en skyddad server som endast personer som har utvalts på förhand av Joutsen Finland Oy har tillgång till.

Förbudsrätt

Den registrerade har rättigheten att förbjuda registerföraren att lämna ut uppgifter om den registrerade för alla typer av direktmarknadsföring, marknadsförings- och opinionsenkäter, personmatriklar eller släktforskning. Förbudet ska göras skriftligt och riktas till den person som är ansvarig för registerärenden.

Granskningsrättighet

Den registrerade har rättigheten att kontrollera vilka uppgifter som har sparats i personregistret om honom eller henne. En skriftlig och undertecknad begäran om inspektion ska skickas till den person som är ansvarig för registerärenden (kontaktuppgifterna finns på punkt 2).

Förvaring och korrigering av uppgifter

Vi förvarar uppgifterna under den tid som behövs för att kunna agera enligt denna beskrivning. Personuppgifterna raderas från inaktiva kundkonton som inte har använts på fem år. En del av uppgifterna måste bevaras längre på grund av bokföringsplikten som lagstiftningen förutsätter.

Registerföraren korrigerar, raderar eller kompletterar sådan information som ur uppgiftshanteringens synpunkt är felaktig, onödig, bristfällig eller föråldrad antigen självständigt eller på begäran av den registrerade. Den registrerade ska kontakta den registeransvarige för att få informationen korrigerad.