Vi är stolta över våra produkter

Vårt ansvar

En ansvarsfull företagsverksamhet är en del av varumärket Joutsen. Vi vill göra bra produkter som vi är stolta över, i ett företag med god anda. Våra produktionsprocesser och arbetsmetoder är anpassade för att tillverka produkter av högsta kvalitet.

Kvalitet består av många delar: bra råmaterial, en personal med stor yrkesskicklighet, modern och effektiv teknologi och företagsetik. Grunden för allt vi gör på Joutsen är ärlighet och en stöttande mentalitet. Ansvarsfullhet vid anskaffningen av råmaterial garanterar att vårt kvalitetslöfte uppfylls på produktnivå. För Joutsens del är den avgörande faktorn hur företaget beaktar djurens rättigheter och hur dessa respekteras i produktionskedjan.

Dunet som används i våra produkter uppstår som en biprodukt av livsmedelsproduktionen. Vi använder aldrig fjädrar eller dun som plockats från levande fåglar. Allt dun kommer från våra partnergårdar i Europa som vi har har långa relationer med, och vi köper aldrig dun från okända leverantörer. Vi besöker våra partnergårdar med jämna mellanrum och vi gör även besök på gårdarna där fåglarna föds upp.

Fjädrarna köper vi baserat på prover. På fjädrarna ser vi genast hur en fågel har matats och hur den har mått. Dunet vi använder är av toppkvalitet och fås endast från välmående fåglar. Fjädrarnas ursprung kan alltid spåras med hjälp av dess serienummer.

Även om fjädrarna som vi får in har förtvättats, tvättar vi dem ännu en gång i vår egen fabrik. Denna behandling i två steg gör att processen blir betydligt dyrare än hos konkurrenterna, men garanterar också att dunet är rent. Som en indikation på vår dunfyllnings renhet har vi som enda dunproduktstillverkare blivit beviljade att använda den finska Allergimärkningen, som beviljas av Allergi-, Hud- och Astmaförbundet i Finland.

Vi har investerat och utökat vår verksamhet under de senaste åren. År 2015 byggdes en ny sängklädesfabrik i Riihimäki, där vi tillverkar våra duntäcken och dunkuddar. Våra dunjackor tillverkas i huvudsak i vår moderna fabrik i Estland. 

Tygerna i våra dunprodukter köper vi från tillverkare som är kända inom branschen och som specialiserat sig på tyger av hög kvalitet. 

Andelen pälsprydda jackor i kollektionen är liten och vi köper alla pälsprydnader från godkända farmer i Finland. Vi strävar till att i framtiden ersätta äkta päls med alternativa material/lösningar.

Ansvar och etiska värden har en stor betydelse för Joutsens kunder och likaså för oss som företag. Vi strävar efter att även i fortsättningen utveckla vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt.