Social och ekonomisk hållbarhet

Joutsen är ett gediget finskt familjeföretag som betalar sina skatter i Finland. Joutsens huvudkontor och sängklädesfabrik i Riihimäki, samt kappfabriken i Estland, ger jobb åt ett hundratal personer. Vi är alla en del av familjen Joutsen, där alla är inkluderade och delaktiga. Rättvist bemötande och en god företagsanda förmedlas till olika parter i varje möte. Omtanke är en del av företagets kultur.

Medarbetarnas välmående tas om hand på många olika sätt. Tonvikt har lagts på arbetsergonomi tillsammans med företagshälsovården. Utöver företagshälsovården har medarbetarna möjlighet till fortbildning och egenutveckling. Renlighet och icke-toxicitet hos material och produktionsmetoder främjar arbetssäkerheten.