Joutsen Finland Oy | Code of conduct

Joutsen har utarbetat ett Code Of Conduct-dokument, där de etiska principerna som vägleder våra val och som vi vill följa i vår dagliga verksamhet har noterats. Varje samarbetspartner och leverantör undertecknar dokumentet och förbinder sig att uppfylla dessa krav på ansvarsfullt beteende.

Joutsen Finland Code of Conduct